وبلاگ

روز «پدر» مبارک

روز «پدر» مبارک

      پدر سه حرف است امّا موسم آن با هر زبانی، درمانده می‌شویم. نه واژه ­ای درخور می‌یابیم و نه عبارت و بیان و تعریفی که گنجایش و ظرفیت این واژه­ی مقدّس را داشته باشد. وقتی که زبان قادر به معرفی این مادر مذکر نیست، چگونه می‌توان او را در زمان محدود کرد، آن هم در یک روز، روز پدر! این تقسیمات زبانی و زمانی، تنها زنگ موقت ساعتی است که ما را از خوابِ زمان و ناتوانی زبان بیدار می‌کند و می‌گوید اگر هزاره‌های پیاپی برای تکریم مادر کم است، به راستی قرن‌های پیاپی نیز برای ستایش پدر جوابگو نیست. امّا از آن­جا که همه چیز در این جهان فانی، فانی مطلق است، پس آدمی و زمان و زبان نیز زوال‌پذیر است. به دلیل همین محدودیت‌ها مجبوریم به تقویم رجوع کنیم، تا به یاد آوریم چرا خِرد تاریخی تلاش می‌کند میان خصایل معرفتی مولا علی و مخلوقِ خلّاقی به نام پدر، مشابهت ایجاد کند؟

ای ساکن جان ما آخر تو کجا رفتی...

نوشتن؛ این شوق دیرینه و بی پایان در من امروز سکوت می خواهد و سکون. واج به واج، حرف به حرف و جمله به جمله می خواهند تا همیشه برای نگفتن از این اندوه خاموش بمانند که زندگی دیگر برایم شور ندارد، شعر از کلام رفته و شعوری در جان واژه ها برای بیان این حسرت­ نمانده وقتی نمی توانم از "او" بگویم، نمی توانم او را مفرد شخصی غایب خطاب کنم، وقتی تمام عمر برای دوستدارانت مخاطبی بی همتا بوده ای و همیشه مردم این سرزمین تنها مخاطبان تو بودند، حتی تمام این چند سالی که تو را ندیدیم، حضور داشتی، حالا هم ردّ حضورت را بر زندگی­مان می بینیم. می بینیم که بودنت بر ایران و ایرانی، بر شعر و موسیقی، بر زندگی ما می ماند یعنی می مانی!
عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...
بایگانی نوشته‌ها

دنیای سخن

آینه‌ای از فرهنگ معاصر ایران با بیش از پنجاه شماره مجله